Kopinors ansatte

Foto: Finn Ståle Felberg

  Kontaktinformasjon

 • Yngve Slettholm Administrerende direktør
  E-post: ys@kopinor.no Telefon: 23 10 74 37 | 480 82 621
 • Hans-Petter Fuglerud Viseadministrerende direktør
  E-post: hpf@kopinor.no Telefon: 23 10 74 47 | 916 36 393
 • Heidi Wøllo Lederassistent
  E-post: hw@kopinor.no Telefon: 23 10 74 38 | 915 49 600
 • Hege Døssland Avdelingssjef, avtaler og forhandlinger
  E-post: hd@kopinor.no Telefon: 23 10 74 54 | 924 59 622
 • Tom Karlsen Seniorkonsulent, administrative systemer
  E-post: tk@kopinor.no Telefon: 23 10 74 50
 • Julie Eng Grønlie Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
  E-post: jeg@kopinor.no Telefon: 23 10 74 49
 • Axel Johnstad Konsulent, næringsliv
  E-post: aj@kopinor.no Telefon: 23 10 74 32
 • Ida Lillefjære Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
  E-post: il@kopinor.no Telefon: 23 10 74 46
 • Grete Nyhus Kontor- og personalleder
  E-post: gny@kopinor.no Telefon: 23 10 74 33 | 900 10 739
 • Christer Jakobsen Driftsleder IKT
  E-post: chj@kopinor.no Telefon: 23 10 74 42
 • Helge Jagland Statistikk- og analysesjef
  E-post: hj@kopinor.no Telefon: 23 10 74 53 | 975 61 996
 • Gregory Resar Seniorkonsulent, statistikk og analyse
  E-post: gr@kopinor.no Telefon: 23 10 74 45
 • Susanne Levin Spesialkonsulent, fordeling
  E-post: spl@kopinor.no Telefon: 23 10 74 30
 • Tony André Hasselø Konsulent, individuell fordeling
  E-post: tah@kopinor.no Telefon: 23 10 74 41
 • Hege Lunde Kommunikasjonssjef
  E-post: hl@kopinor.no Telefon: 23 10 74 55 | 975 35 235
 • Trond Smith-Meyer Redaktør
  E-post: tsm@kopinor.no Telefon: 23 10 74 36 | 415 60 512
 • Frode Paulsen Økonomisjef
  E-post: fp@kopinor.no Telefon: 23 10 74 43 | 909 10 879
 • Tone Finstad Fjeld Økonomikonsulent
  E-post: tf@kopinor.no Telefon: 23 10 74 60
 • Lise Lahn-Johannessen Daglig leder, Kopinor Pensum
  E-post: llj@kopinor.no Telefon: 23 10 74 58 | 928 47 276
 • Bente Rode Liseth Tjenesteansvarlig – Bolk, Kopinor Pensum
  E-post: bl@kopinor.no Telefon: 23 10 74 34
 • Jørn Smedslund Kundekonsulent, Skaff
  E-post: jorn.smedslund@pensum.no Telefon: 23 10 74 44
 • Thomas Nyhus Kundekonsulent
  E-post: tn@kopinor.no Telefon: 23 10 74 48
 • Ingrid Kløgetvedt Hansen Kundekonsulent, Bolk
  E-post: ikh@kopinor.no Telefon: 23 10 74 57