Nyheter

– Den viktigste kulturloven

28. januar 2015
Vigdis Moe Skarstein

– Åndsverkloven er vår viktigste kulturlov og en viktig forutsetning for verdiskaping i kunsten. Dette slås fast i rapporten om kunsterøkonomien, som ble overlevert av Vigdis Moe Skarstein 28. januar.

Bolk er godt i gang

11. desember 2014
Hans-Petter Fuglerud og Julie Eng Grønlie

Signerte avtaler kommer nå inn fra universiteter og høgskoler over hele landet. Bestilling og levering av kompendier er godt i gang i den nye tjenesten.

Skolekopiering gjennom 35 år

Utsnitt av plakat utsendt til skolene i 2003.

I 1980 ble den første skolekopieringsavtalen inngått. Denne hjørnesteinen i forholdet mellom rettighetshavere og utdannings-Norge hviler på en 35 års historie av samarbeid, selv om det ved et par anledninger har holdt hardt.

Mellom blogger og berg

Henrik Svensen Sør-Afrika

«Opp som en løve, ned som en fell» kan godt beskrive så vel fjellfanten som bloggeren Henrik Svensen. Bøker begynner han derimot å få dreis på, ikke minst takket være stipender fra NFF.

Bøker dominerer på pensum

Lesesal Blindern studenter

Den trykte boken dominerer på pensumlistene. Dette er et av hovedfunnene i en undersøkelse som ble presentert i oktober 2013 for Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Kopinor.