Nyheter

En moderne opphavsrett

26. juni 2015
Yngve Slettholm kvadrat

Tommel opp for utvidelse av avtalelisensen, men ny nemndsløsning er et statlig inngrep i den frie forhandlingsretten. Slik oppsummerer adm. direktør Yngve Slettholm de siste endringene i åndsverkloven. Nå har Kopinor levert sine innspill til neste lovrevisjon.

Nordisk samarbeid om opphavsrettskommunikasjon

11. juni 2015
Nordisk kommunikasjonsmøte

Kopinor har søsterorganisasjoner i alle nordiske land. 11. juni var kommunikasjonsmedarbeiderne samlet for å utveksle erfaringer.

Skolekopiering gjennom 35 år

Utsnitt av plakat utsendt til skolene i 2003.

I 1980 ble den første skolekopieringsavtalen inngått. Denne hjørnesteinen i forholdet mellom rettighetshavere og utdannings-Norge hviler på en 35 års historie av samarbeid, selv om det ved et par anledninger har holdt hardt.

Mellom blogger og berg

Henrik Svensen Sør-Afrika

«Opp som en løve, ned som en fell» kan godt beskrive så vel fjellfanten som bloggeren Henrik Svensen. Bøker begynner han derimot å få dreis på, ikke minst takket være stipender fra NFF.

Bøker dominerer på pensum

Lesesal Blindern studenter

Den trykte boken dominerer på pensumlistene. Dette er et av hovedfunnene i en undersøkelse som ble presentert i oktober 2013 for Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Kopinor.