Tid for å søke stipend?

Forfatter, journalist, komponist eller billedkunstner? Husk at du kan søke stipend, uavhengig av medlemsskap i organisasjonene.

Penner og PC
© Finn Ståle Felberg
Kopivederlagsmidlene fordeles gjennom Kopinors medlemsorganisasjoner. For å få del i vederlaget kan du henvende seg til en av disse organisasjonenene.

Faglitteratur

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Uranienborgveien 2, 0258 Oslo
Tlf.: 22 12 11 40 | E-post: post@nffo.no

Skjønnlitteratur

Den norske Forfatterforening
Postboks 327 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf.: 23 35 76 20 | E-post: post@forfatterforeningen.no

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Postboks 261 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf.: 22 47 85 70 | E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Norske Dramatikeres Forbund
Postboks 579 Sentrum, 0105 Oslo
Tlf.: 22 47 89 50 | E-post: post@dramatiker.no

Norsk Oversetterforening
Postboks 579 Sentrum, 0105 Oslo
Tlf.: 22 47 80 90 | E-post: post@translators.no

Tekst og foto i presse

Norsk Journalistlag
Postboks 8793 St. Olavs plass, 0028 Oslo
Tlf.: 22 05 39 50 | E-post: nj@nj.no

Norsk Redaktørforening
Postboks 624 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 22 40 50 50 | E-post: post@nored.no

Fagpressen
Akersgt. 43, 0158 Oslo
Tlf.: 24 14 61 00 | E-post: fagpressen@fagpressen.no

Kritikker

Norsk kritikerlag
Postboks 352 Sentrum, 0101 Oslo
Tlf.: 22 47 24 30 | E-post: kritikerlaget@kritikerlaget.no

Tekst til musikk

Tekstforfatterfondet
Universitetsgaten 18, 0164 Oslo
Tlf.: 23 31 06 10 | E-post: post@musikkfondene.no

   

Noter

Komponistenes Vederlagsfond
Universitetsgaten 18, 0164 Oslo

Tlf.: 23 31 06 10 | E-post: post@musikkfondene.no

Grafisk design, illustrasjon m.m.

Grafill
Rosenkrantz gate 21, 0158 Oslo
Tlf.: 22 12 82 00 | E-post: grafill@grafill.no

Billedkunst m.v., kunsthåndverk, fotografi

Billedkunstnernes Vederlagsfond
Grubbegt. 14, 0179 Oslo
Tlf.: 23 25 60 30 | E-post: nbk@billedkunst.no

Norske Kunsthåndverkere
Rådhusgaten 20, 0151 Oslo
Tlf.: 22 91 02 60 | E-post: khv@kunsthandverk.no

Forbundet Frie Fotografer
Postboks 8705 Youngstorget, 0028 Oslo
Tlf.: 22 20 20 70 | E-post: post@fffotografer.no

Norske Fagfotografers Fond
Fotografiens Hus, Rådhusgata 201, 0151 Oslo
Tlf.: 22 33 21 15 | E-post: sekretariat@fotografiens-hus.no

 

Utgivere