Utbetaling av vederlag

Vederlaget som Kopinor henter inn fra brukerne, fordeles ut igjen til opphavsmenn og utgivere. Årlig får norske rettighetshavere rundt 150 millioner kroner i kopivederlag.

Midlene fordeles gjennom Kopinors medlemsorganisasjoner, og kommer den enkelte opphavsmann og utgiver til gode på ulike måter bl.a.:

  • Stipender
  • Kollektive formål, f.eks. kursvirksomhet
  • Direkte utbetalinger til enkeltutgivere

Medlemmer og ikke-medlemmer har samme rett på vederlag.

Er du opphavsmann eller utgiver?

Nærmere informasjon om hvor du skal henvende deg finnes på undersidene: