Lydbøker

Lydbok
© iStockphoto

Åndsverkloven åpner for at det kan lages lydbøker til bruk for funksjonshemmede uten å innhente samtykke fra rettighetshaveren på forhånd.

Opphavsmennene har rett på vederlag. Disse vederlagene utbetales gjennom Kopinor.

Retten til å framstille lydbøker av utgitte bokverk er hjemlet i åndsverklovens § 17a. Bestemmelser om vederlagsnivå, vederlagsadministrasjon og andre bruksvilkår er nedfelt i en avtale mellom staten og rettighetshaverorganisasjonene. Denne avtalen ble sist reforhandlet i 2011.

Vederlagssatser 2015 (per minutt)

  • Sakprosa: kr 1,71
  • Studielitteratur: kr 1,72
  • Barne- og ungdomslitteratur: kr 2,31
  • Skjønnlitteratur: kr 2,94
  • Skolebøker: kr 5,80

For framstilling av lyrikk og dramatikk betales dobbel sats for skjønnlitteratur.

Produsenter 

Produsentene av lydbøker for funksjonshemmede er godkjent av Kulturdepartementet. Dette er:

Dokumenter