Lydbøker

Lydbok
© iStockphoto

Åndsverkloven åpner for at det kan lages lydbøker til bruk for funksjonshemmede uten å innhente samtykke fra rettighetshaveren på forhånd.

Opphavsmennene har rett på vederlag. Disse vederlagene utbetales gjennom Kopinor.

Retten til å framstille lydbøker av utgitte bokverk er hjemlet i åndsverklovens § 17a. Bestemmelser om vederlagsnivå, vederlagsadministrasjon og andre bruksvilkår er nedfelt i en avtale mellom staten og rettighetshaverorganisasjonene. Denne avtalen ble sist reforhandlet i 2011.

Vederlagssatser 2014 (per minutt)

  • Sakprosa: kr 1,68
  • Studielitteratur: kr 1,69
  • Barne- og ungdomslitteratur: kr 2,26
  • Skjønnlitteratur: kr 2,88
  • Skolebøker: kr 5,69

For framstilling av lyrikk og dramatikk betales dobbel sats for skjønnlitteratur.

Produsenter 

Produsentene av lydbøker for funksjonshemmede er godkjent av Kulturdepartementet. Dette er:

  • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)
  • Huseby kompetansesenter
  • Kristent arbeid blant blinde (KABB)

Dokumenter