Ny generalsekretær i IFRRO

10. november 2016

Australske Caroline Morgan har overtatt som ny generalsekretær i International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO) etter Olav Stokkmo. På årsmøtet i Amsterdam 2. november ble Yngve Slettholm gjenvalgt som første visepresident i organisasjonen.

IFRRO organiserer forvaltningsorganisasjoner av Kopinors type fra hele verden og ledes av Rainer Just fra tyske VG Wort. I forbindelse med årsmøtet i Amsterdam ble det også avholdt en internasjonal konferanse om opphavsrett og kollektiv rettighetsforvaltning, der blant annet generaldirektør for WIPO, Francis Gurry, holdt et innledningsforedrag.

Caroline-Morgan.jpg
Caroline Morgan
Foto: Hege Døssland

Møtene i Amsterdam markerte også avslutningen for organisasjonens norske generalsekretær, Olav Stokkmo. Hans etterfølger er Caroline Morgan, som tidligere har ledet den australske organisasjonen Copyright Agency / Viscopy. Stokkmo vil arbeide i IFRRO som spesialrådgiver ut året.

Nye avtaler

I forbindelse med IFRRO-møtene i Amsterdam undertegnet Kopinor to avtaler med utenlandske søsterorganisasjoner, en gjensidighetsavtale med kolombianske CDR og en utbetalingsavtale med nederlandske Stichting LIRA.

IFRRO omfatter 145 medlemsorganisasjoner fra 82 land, både forvaltningsorganisasjoner (som Kopinor) og øvrige nasjonale og internasjonale organisasjoner av rettighetshavere. Hovedsetet er i Brussel.