Lovlig bruk av tekst og bilde

Hvordan skal man bruke tekst og bilde på en lovlig måte? Kopinor arrangerte workshop da Kommunikasjonsforeningen samlet seg på sitt høstseminar i Ålesund 20. og 21. oktober

Stine Helen Pettersen seminar.jpg
Stine Helén Pettersen med en hovedregel for bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale: Innhent samtykke!
Foto: Hege Lunde

Over 250 fagfolk innen kommunikasjon, både fra offentlige og private virksomheter, er samlet på høstseminaret. Som en av samarbeidspartnerne hadde Kopinor invitert advokat Stine Helén Pettersen fra Bing Hodneland for å gi råd om riktig bruk, kopiering og deling av materiale. Pettersen tipset om enkle regler og løsninger som kunne brukes i det daglige arbeidet for å bruke tekst og bilde lovlig. Man kommer langt med å huske på å innhente tillatelse til bruken.

– Det solide oppmøtet og spørsmålene tyder på at kunnskap om opphavsrett oppleves som svært relevant blant kommunikasjonsfaglig interesserte, sier kommunikasjonssjef i Kopinor, Hege Lunde.

Kopinor benyttet også anledningen i Ålesund til å orientere om Kopinors avtaler for intern kopiering og deling. Statlige og kommunale virksomheter, en rekke organisasjoner og en økende andel av det private næringslivet er i dag dekket av Kopinoravtalen.

Les mer om Kopinoravtalen for bedrifter