Kopipenger til rettighetshaverne

18. september 2017

Kopinor-avtalen gir skolene adgang til kopiering fra bøker, aviser og innhold fra internett. Nå er årets kopieringsvederlag betalt ut til rettighetshaverne, og noe av midlene blir til nye lærebøker.

Susanne Levin 007.JPG
Susanne Levin har kontroll på fordelingen av vederlag fra Kopinor.
Foto: Trond Smith-Meyer

Fredag 15. september 2017 ble det utbetalt 144 millioner kroner til norske opphavsmenn og utgivere gjennom deres organisasjoner. En vesentlig del av dette er betaling for kopiering i norske skoler. Kommunenes avtale med Kopinor innebærer at skolene kan fotokopiere, skanne, skrive ut og kopiere digitalt fra bøker, aviser og fra internett.

Susanne Levin er seniorkonsulent med ansvar for fordeling i Kopinor. Hun forteller at 114 millioner kroner fra denne utbetalingen kommer fra skoleverket. Omtrent en fjerdedel av dette er fra digital kopiering.

– Fordelingen av vederlaget skjer etter forhandlinger mellom organisasjonene. De er basert på undersøkelser av hva som blir kopiert i skolene, både på papir og digitalt, forklarer Levin.

Vederlagsmidlene blir fordelt videre til rettighetshaverne i form av stipender, ulike fellestiltak eller direkte utbetalinger.

Stipender ble til lærebok

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) mottar vederlag på vegne av norske faglitterære forfattere og oversettere. Deres fond finansierer blant annet prosjektstipend som sikrer at mer norsk faglitteratur blir skapt.

Tove Haugsland var av dem som fikk stipend i fjor, og nå foreligger resultatet, naturfagboken Grip 3. Hun forteller til NFF at det var prosjektstipendet, med mulighet for å gå ned i redusert stilling, som gjorde at boken kunne bli virkelighet.

Også flere andre av Kopinors medlemsorganisasjoner utlyser stipender i disse dager. Medlemmer og ikke-medlemmer likebehandles ved tildeling av stipender finansiert av kopivederlag.