Kopinor Pensum avvikles som eget selskap

22. september 2016

Driften av kompendietjenesten Bolk og behovsopptrykkstjenesten Skaff blir ved årsskiftet overført til – og videreført av – Kopinor.

Det er resultatet av en intern omorganisering som medfører at det heleide datterselskapet Kopinor Pensum AS avvikles ved årsskiftet 2016/17.

Kopinor Pensums generalforsamling besluttet å oppløse selskapet 13. september. Oppløsningen får virkning fra 31. desember 2016. Kopinor overtar fra 1. januar 2017 alle aktiva i selskapet og ansvaret for de løpende avtalene.

Både Bolk og Skaff er i full drift og oppløsningen av datterselskapet vil ikke få noen merkbare konsekvenser for daglig drift eller kundeforhold.