Det norske eksempelet

3. februar 2017

Lisensiering er nøkkelen, sa Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm da han presenterte Bokhylla-avtalen på et europeisk seminar i Brussel 2. februar. Sikring av avtalelisensmodellen blir også prioritert av regjeringen.

Aslak Sira Myhre og Yngve Slettholm.jpg
Nasjonalbibliotekets Aslak Sira Myhre og Kopinors Yngve Slettholm presenterte Bokhylla i Brussel.
Foto: Roberta Balduzzi

EU er inne i en reform av opphavsretten, og et av de aktuelle temaene er hvordan man lettere kan gi tilgang til verk som er ute av handelen («out of commerce»). Nasjonalbibliotekets Bokhylla-tjeneste, der alle bøker utgitt til og med 2000 legges ut på nettet, omfatter både bøker i og utenfor handelen. På seminaret presenterte Slettholm Bokhylla sammen med direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre.

Yngve Slettholm viste til at forhandlingsvilje og tillit er viktig for å nå fram til gode lisensieringsløsninger. I tillegg er det avgjørende med et godt juridisk rammeverk – i Norge er det avtalelisensen som har gitt mulighet for en såpass omfattende avtale. Løsningene vil variere mellom landene, og noen overnasjonal standardisering av slike avtaler er ikke nødvendig, var Slettholms budskap.

Seminaret ble avholdt i Europaparlamentet i samarbeid med de europeiske forfatter- og forleggerorganisasjonene og International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO), der Kopinor er medlem.

Avtalelisensen prioritert

Regjeringen har nå offentliggjort sitt arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2017. Her blir betydningen av opphavsrett og avtalelisens presisert:

Regjeringen skal arbeide for at EUs pågående reform av reglene for opphavsrett finner rett balanse mellom hensynet til rettighetshavere og hensynet til allmennhetens behov for informasjon, kunnskap og kultur. Regjeringen er særlig opptatt av å verne om det nordiske avtalelisenssystemet. På dette området ønsker vi å videreføre vårt tette samarbeide med andre nordiske land.

– Dette er viktige signaler, sier Yngve Slettholm om regjeringens prioritering. – Det er gledelig at Regjeringen ser betydningen av nordisk samarbeid og at det i dagens digitale virkelighet er viktig å videreutvikle avtalelisensen som en velfungerende ordning også innenfor EU.