Det kreative fellesskapet

På SETT-dagene presenterer opphavsmenn og utgivere sine tilbud til skolene sammen med Kopinor.

Kopinor utgjøres av 22 organisasjoner innenfor litteratur, billedkunst, musikk og medier. Samlet er vi en stor del av det kreative feltet i Norge. Gjennom våre kopieringsavtaler har skolene tilgang til en stor mengde verdifullt innhold, samtidig som skapere og utgivere får betalt for bruken.

SETT-3.png

På SETT-dagene på Lillestrøm 28. og 29. november presenterer vi flere nye tilbud til skolene:

Dramatikk til skolene

I dramatikerforbundets manusbank kan skolene finne verk av over 400 norske samtidsdramatikere. Møt Petter S. Rosenlund, som også forteller om arbeidet med TV-serien Kampen om tungtvannet (mandag kl. 12, tirsdag kl. 14)

Les mer

Journalistiske spilleregler og medier i endring

Medielabben er en praktisk læringsressurs for elever som vil lære om journalistikk og spillereglene som gjelder for redigerte medier. Medielabben presenteres av Silje Thalberg og Veslemøy Rysstad (mandag kl. 13, tirsdag kl. 11).

Les mer

Møt Tove Nilsen

Tove Nilsens litterære stemme er en av de mest markante i vår samtid. Hør henne fortelle fra sitt forfatterskap. Ingvild Herzog forteller om Norsk Forfattersentrums arbeid og hvordan lærere kan bestille et forfatterbesøk til skolen (mandag kl. 14, tirsdag kl. 12)

Les mer

Lag en bok på direkten

Hos Elevforlaget kan skoleklassene lage og gi ut sin egen bok. Kjetil Nordengen viser den digitale arbeidsplattform der elevene får jobbe med skriving, bildebruk, opphavsrett og publisering (mandag kl. 15, tirsdag kl. 10)

Les mer

Låtskriver og komponist

Kate Havnevik er låtskriver og komponist med ti originallåter i Grey's anatomy. Hør om hennes arbeid i et stadig skiftende marked, og lær også mer om Veslefrikk, en nasjonal satsing for å komponere med barn (mandag kl. 16, tirsdag kl. 13).

Les mer

Møt opp på Kopinors stand C-11!

I tillegg vil Kopinors pris for fabelaktig formidling deles ut, og prisvinneren, Terese Germeten Solbakken, vil holde foredrag. Dette skjer i sal 3, tirsdag 29. november kl. 13.45.