Hvordan leve av digitale åndsverk i Norge?

Seminarinvitasjon februar 2013

Ny tid for Kopinors seminar: tirsdag 5. februar kl. 13.00–16.00, Victoria Teater, Karl Johans gate 35.

7. januar presenterte Digitutvalget sin rapport, Hindre for digital verdiskaping (NOU 2013: 2), med forslag til endringer for å stimulere digital verdiskaping i Norge. Rapporten innleder et år der rammebetingelsene for rettighetshavere står høyt på agendaen: Ny boklov, revisjon av åndsverkloven, diskusjon om moms, mediestøtte og medieeierskap. Flere mediehus setter opp betalingsmurer. Og til høsten er det stortingsvalg.

Hvordan er tilstanden egentlig i Norge i dag, og hvilke grep må gjøres for å sikre at produksjonen av åndsverk har bærekraftige rammer? Bidrar norsk forvaltning av åndsverk til hindre eller muligheter for verdiskaping?

Program for dagen

Victor Norman s-hv
Victor D. Norman | © Helge Skodvin
13.00 Velkommen

13.10 Hva er problemet?

  • Victor D. Norman, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole

13.50 Pause, kaffe og frukt

14.15 Fire kommentarer, fire perspektiver

  • Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge og leder for Digitutvalget
  • Yngve Slettholm, adm. direktør i Kopinor
  • Nina F. Grünfeld, filmregissør
  • Olav Torvund, prof dr juris og partner i Bing Hodneland advokatselskap

15.00 Spørsmål og diskusjon

  • Ledet av Ann-Magrit Austenå, styreleder i Kopinor

16.00 Slutt

Fri entré. SU innen 3. februar 2013 til hw@kopinor.no .