Nyheter

Stipendhøst

24. september 2015
Penner og PC

En rekke organisasjoner i kulturlivet utlyser nå stipender. Deler av midlene stammer fra kopivederlag: Hittil i år har Kopinor utbetalt over 160 millioner kroner til norske rettighetshavere.

WIPO på 90 minutter

18. september 2015
Anne Leer, visegeneraldirektør i WIPO, informerer på møte i Kopinor 16. september 2015.

Kopinor kunne onsdag 16. september by på en innføring i internasjonal opphavsrettsforvaltning. Anne Leer, WIPOs visegeneraldirektør med ansvar for opphavsrett og kommunikasjon var invitert for å fortelle om organisasjonens arbeid innen opphavsrett.

20. august 2015WIPO-topp til Kopinor

Skolekopiering gjennom 35 år

Utsnitt av plakat utsendt til skolene i 2003.

I 1980 ble den første skolekopieringsavtalen inngått. Denne hjørnesteinen i forholdet mellom rettighetshavere og utdannings-Norge hviler på en 35 års historie av samarbeid, selv om det ved et par anledninger har holdt hardt.

Mellom blogger og berg

Henrik Svensen Sør-Afrika

«Opp som en løve, ned som en fell» kan godt beskrive så vel fjellfanten som bloggeren Henrik Svensen. Bøker begynner han derimot å få dreis på, ikke minst takket være stipender fra NFF.

Bøker dominerer på pensum

Lesesal Blindern studenter

Den trykte boken dominerer på pensumlistene. Dette er et av hovedfunnene i en undersøkelse som ble presentert i oktober 2013 for Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Kopinor.