Nyheter

Lovlig kopiering – ren magi

9. april 2014
Lovlig kopiering - ren magi

Kopieringsavtalen åpner veien til et skattkammer av kultur og kunnskap. Ren magi, kaller vi det i Kopinors nye film, som du kan se her.

Opphavsrett – ta ansvar!

8. april 2014
Kopinors kommunikasjonssjef Hege Lunde

Fagbladet Kommunikasjon vier i sitt siste nummer fire sider til emnet opphavsrett. – Jeg synes det er naturlig å utfordre egne fagfeller på kommunikasjonsområdet om å ta en mer aktiv rolle i sine organisasjoner, sier Kopinors kommunikasjonssjef Hege Lunde.

En samarbeidshistorie

Studenter

Kopinor og Universitets- og høgskolerådet arbeider med en ny kopieringsavtale for studenter og ansatte i høyere utdanning. Vi har sett på bakgrunnen for dagens avtale.

Mellom blogger og berg

Henrik Svensen Sør-Afrika

«Opp som en løve, ned som en fell» kan godt beskrive så vel fjellfanten som bloggeren Henrik Svensen. Bøker begynner han derimot å få dreis på, ikke minst takket være stipender fra NFF.

Veileder i digitalt univers

Halvor Kongshavn

– Vi har hoppet over skranken. Slik beskriver overbibliotekar Halvor Kongshavn ved Universitetsbiblioteket i Oslo de nye oppgavene som universitetsbibliotekene har fått. Samtidig ser han også den digitale bruken gå i været.

Bøker dominerer på pensum

Lesesal Blindern studenter

Den trykte boken dominerer på pensumlistene. Dette er et av hovedfunnene i en undersøkelse som ble presentert i oktober 2013 for Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Kopinor.

Å beskrive følelser visuelt

Inga Sætre

– Jeg snakker gjerne varmt om å tegne, om hvor godt det gjør å fortelle en historie, sier animatøren, illustratøren og tegneserieskaperen Inga Sætre.