Nyheter

Kreativ drivkraft

17. mars 2015
Yngve Slettholm

– Opphavsmannens rettigheter er hjertet i den totale kulturøkonomien, skriver Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm i et innlegg i Dagens Næringsliv 17. mars.

Et kulturelt kretsløp

5. mars 2015
Film stillbilde

Tenk deg at du bruker timer, dager og år på å skape noe … Slik begynner den nye filmen som på ett minutt og femten sekunder forteller hva Kopinors rolle i samfunnet er.

Skolekopiering gjennom 35 år

Utsnitt av plakat utsendt til skolene i 2003.

I 1980 ble den første skolekopieringsavtalen inngått. Denne hjørnesteinen i forholdet mellom rettighetshavere og utdannings-Norge hviler på en 35 års historie av samarbeid, selv om det ved et par anledninger har holdt hardt.

Mellom blogger og berg

Henrik Svensen Sør-Afrika

«Opp som en løve, ned som en fell» kan godt beskrive så vel fjellfanten som bloggeren Henrik Svensen. Bøker begynner han derimot å få dreis på, ikke minst takket være stipender fra NFF.

Bøker dominerer på pensum

Lesesal Blindern studenter

Den trykte boken dominerer på pensumlistene. Dette er et av hovedfunnene i en undersøkelse som ble presentert i oktober 2013 for Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Kopinor.