Nyheter

Kunstnere og entreprenører

27. februar 2015
Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag på talerstolen i Nasjonalgalleriets auditorium.

Om ikke kultursektoren er den nye oljen, har den i alle fall et potensial til å bli en betydelig næring, hvis det satses riktig. Slik kan man oppsummere innspillene som kom fram på Kopinorseminaret 2015, som ble arrangert 26. februar.

Nye kopieringsavtaler for kommunene

17. februar 2015
Avtaler kommuner KS

KS og Kopinor er blitt enige om en ny mønsteravtale om kopiering i kommunesektoren, inkludert skoleverket. Avtaledokumentene blir nå sendt ut til den enkelte kommune.

Skolekopiering gjennom 35 år

Utsnitt av plakat utsendt til skolene i 2003.

I 1980 ble den første skolekopieringsavtalen inngått. Denne hjørnesteinen i forholdet mellom rettighetshavere og utdannings-Norge hviler på en 35 års historie av samarbeid, selv om det ved et par anledninger har holdt hardt.

Mellom blogger og berg

Henrik Svensen Sør-Afrika

«Opp som en løve, ned som en fell» kan godt beskrive så vel fjellfanten som bloggeren Henrik Svensen. Bøker begynner han derimot å få dreis på, ikke minst takket være stipender fra NFF.

Bøker dominerer på pensum

Lesesal Blindern studenter

Den trykte boken dominerer på pensumlistene. Dette er et av hovedfunnene i en undersøkelse som ble presentert i oktober 2013 for Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Kopinor.