Nyheter

Pris til fabelaktig formidler

27. november 2014
Dagrun Skjelbred, Stine Eidsør, Yngve Slettholm, Ann-Britt Berlin

Kopinors pris for Fabelaktig formidling er tildelt Stine Eidsør ved Hommelvik ungdomsskole. Eidsør fikk prisen ved et arrangement ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold 26. november.

Kopinor og Bolk på turné

21. november 2014
Hans-Petter Fuglerud presenterte 17. november 2014 Kopinor-avtalen og Bolk på informasjonsmøte i Oslo

Kopinor gjennomfører nå en møteturné for å gi flest mulig anledning til å få vite mer om den nye kopieringsavtalen for universiteter og høgskoler.

En samarbeidshistorie

Studenter

Kopinor og Universitets- og høgskolerådet arbeider med en ny kopieringsavtale for studenter og ansatte i høyere utdanning. Vi har sett på bakgrunnen for dagens avtale.

Mellom blogger og berg

Henrik Svensen Sør-Afrika

«Opp som en løve, ned som en fell» kan godt beskrive så vel fjellfanten som bloggeren Henrik Svensen. Bøker begynner han derimot å få dreis på, ikke minst takket være stipender fra NFF.

Veileder i digitalt univers

Halvor Kongshavn

– Vi har hoppet over skranken. Slik beskriver overbibliotekar Halvor Kongshavn ved Universitetsbiblioteket i Oslo de nye oppgavene som universitetsbibliotekene har fått. Samtidig ser han også den digitale bruken gå i været.

Bøker dominerer på pensum

Lesesal Blindern studenter

Den trykte boken dominerer på pensumlistene. Dette er et av hovedfunnene i en undersøkelse som ble presentert i oktober 2013 for Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Kopinor.

Å beskrive følelser visuelt

Inga Sætre

– Jeg snakker gjerne varmt om å tegne, om hvor godt det gjør å fortelle en historie, sier animatøren, illustratøren og tegneserieskaperen Inga Sætre.