Nyheter

Fabelaktig formidling – på tvers av fagene

7. mai 2015
Stine Eidsør fra Hommelvik ungdomsskole holdt foredrag om fabelaktig formidling. Her flankert av Trond Smith-Meyer og Hege Lunde fra Kopinor.

Stine Eidsør ble før jul tildelt Kopinors pris for Fabelaktig formidling. Torsdag 7. mai delte hun sine tips til deltagere på NKUL-konferansen i Trondheim. – Elevene og lærerkollegene gir meg energi, sa Eidsør.

Kultur- og vederlagsinntektene telles opp

4. mai 2015
Musikk og litteratur i tall 2013

Kulturrådet la i slutten av april fram bransjestatistikker for musikk- og litteratursektoren. Også vederlagsinntekter gjennom rettighetsorganisasjonene er tatt med. For litteraturbransjen er imidlertid betydningen av disse større enn inntektstallene viser.

Skolekopiering gjennom 35 år

Utsnitt av plakat utsendt til skolene i 2003.

I 1980 ble den første skolekopieringsavtalen inngått. Denne hjørnesteinen i forholdet mellom rettighetshavere og utdannings-Norge hviler på en 35 års historie av samarbeid, selv om det ved et par anledninger har holdt hardt.

Mellom blogger og berg

Henrik Svensen Sør-Afrika

«Opp som en løve, ned som en fell» kan godt beskrive så vel fjellfanten som bloggeren Henrik Svensen. Bøker begynner han derimot å få dreis på, ikke minst takket være stipender fra NFF.

Bøker dominerer på pensum

Lesesal Blindern studenter

Den trykte boken dominerer på pensumlistene. Dette er et av hovedfunnene i en undersøkelse som ble presentert i oktober 2013 for Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Kopinor.