Nyheter

Forsvar av opphavsrett krever politiske prioriteringer

24. april 2015
Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag på talerstolen i Nasjonalgalleriets auditorium.

Vi er tilfreds med at rapporten sterkt framhever opphavsrettens grunnleggende betydning for kunstnerøkonomien. Dette heter det blant annet i Kopinors høringsuttalelse om utredningen «Kunstens autonomi og kunstens økonomi».

EU forbereder opphavsrettsreform

15. april 2015
Yngve Slettholm

– Rettighetshavernes synspunkter er nå kommet på banen. Dette sier Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm til Ballade om EU-parlamentets behandling av opphavsretten. Men kommisjonen har vidtrekkende planer for en opphavsrettsreform.

17. mars 2015Kreativ drivkraft

Skolekopiering gjennom 35 år

Utsnitt av plakat utsendt til skolene i 2003.

I 1980 ble den første skolekopieringsavtalen inngått. Denne hjørnesteinen i forholdet mellom rettighetshavere og utdannings-Norge hviler på en 35 års historie av samarbeid, selv om det ved et par anledninger har holdt hardt.

Mellom blogger og berg

Henrik Svensen Sør-Afrika

«Opp som en løve, ned som en fell» kan godt beskrive så vel fjellfanten som bloggeren Henrik Svensen. Bøker begynner han derimot å få dreis på, ikke minst takket være stipender fra NFF.

Bøker dominerer på pensum

Lesesal Blindern studenter

Den trykte boken dominerer på pensumlistene. Dette er et av hovedfunnene i en undersøkelse som ble presentert i oktober 2013 for Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Kopinor.