Nyheter

Vederlag blir til nye verk

17. september 2014
Penner og PC

Flere av Kopinors medlemsorganisasjoner utlyser nå stipendmidler. Da kommer det godt med at 130 millioner kroner ble utbetalt til organisasjonene 15. september.

Lovforslag kan bryte internasjonale regler

10. september 2014
Yngve Slettholm

Forslaget til nemndsløsning kan ikke forsvares ut fra internasjonale regler om opphavsrett. Dette gir Kopinor uttrykk for i sin høringsuttalelse om de foreslåtte endringene i åndsverkloven. Uttalelsen støtter ellers flere av de øvrige endringsforslagene.

5. september 2014Grenseløs kulturarv

En samarbeidshistorie

Studenter

Kopinor og Universitets- og høgskolerådet arbeider med en ny kopieringsavtale for studenter og ansatte i høyere utdanning. Vi har sett på bakgrunnen for dagens avtale.

Mellom blogger og berg

Henrik Svensen Sør-Afrika

«Opp som en løve, ned som en fell» kan godt beskrive så vel fjellfanten som bloggeren Henrik Svensen. Bøker begynner han derimot å få dreis på, ikke minst takket være stipender fra NFF.

Veileder i digitalt univers

Halvor Kongshavn

– Vi har hoppet over skranken. Slik beskriver overbibliotekar Halvor Kongshavn ved Universitetsbiblioteket i Oslo de nye oppgavene som universitetsbibliotekene har fått. Samtidig ser han også den digitale bruken gå i været.

Bøker dominerer på pensum

Lesesal Blindern studenter

Den trykte boken dominerer på pensumlistene. Dette er et av hovedfunnene i en undersøkelse som ble presentert i oktober 2013 for Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Kopinor.

Å beskrive følelser visuelt

Inga Sætre

– Jeg snakker gjerne varmt om å tegne, om hvor godt det gjør å fortelle en historie, sier animatøren, illustratøren og tegneserieskaperen Inga Sætre.