Nyheter

Årets fabelaktige formidlere

26. november 2015
Årets fabelaktige formidlere vignett

Kristin Follesø Egeland og Bente Åshild Halvorsen Jentoft er tildelt Kopinors pris for fabelaktig formidling. Prisen ble utdelt på et formidlingsseminar på Lærernes hus i Oslo 25. november.

Slettholm valgt til IFRROs visepresident

12. november 2015
Yngve Slettholm

Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm er valgt til første visepresident i International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO).

16. oktober 2015Verdimerket lansert

Skolekopiering gjennom 35 år

Utsnitt av plakat utsendt til skolene i 2003.

I 1980 ble den første skolekopieringsavtalen inngått. Denne hjørnesteinen i forholdet mellom rettighetshavere og utdannings-Norge hviler på en 35 års historie av samarbeid, selv om det ved et par anledninger har holdt hardt.

Mellom blogger og berg

Henrik Svensen Sør-Afrika

«Opp som en løve, ned som en fell» kan godt beskrive så vel fjellfanten som bloggeren Henrik Svensen. Bøker begynner han derimot å få dreis på, ikke minst takket være stipender fra NFF.

Bøker dominerer på pensum

Lesesal Blindern studenter

Den trykte boken dominerer på pensumlistene. Dette er et av hovedfunnene i en undersøkelse som ble presentert i oktober 2013 for Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Kopinor.