Utdanning

Lovlig kopiering - enkelt og greit

God og tilpasset undervisning forutsetter at læreren kan supplere med ekstra lærestoff. For å møte dette behovet har Kopinor - sammen med avtalepartene - utviklet fleksible avtaler for lovlig kopiering av beskyttede verk.

Kopieringsmaskinen er fortsatt et viktig hjelpemiddel på skolene. Men nå skjer kopieringen like gjerne ved hjelp av andre verktøy. I skolene brukes digitalt materiale på stadig nye måter, ikke minst i forbindelse med læringsplattformer.

Avtalene for skoler, høgskoler og universiteter gir derfor anledning til å

  • fotokopiere fra bøker, aviser, tidsskrifter og annet trykt materiale
  • skanne inn trykt materiale
  • lagre digitalt materiale for eksempel hentet fra Internett
  • ta utskrift av digitalt materiale
  • tilgjengeliggjøre materiale i lukkede nettverk eller læringsplattform
  • sende e-post med materiale til ansatte, elever, foresatte o.l.

Les mer om avtalene på sidene om de enkelte skoleslag: