Inngå bedriftsavtale

Nå kan du enkelt skaffe din bedrift eller organisasjon en kopieringsavtale. Med en avtale kan alle ansatte, tillitsvalgte osv. kopiere til intern bruk i virksomheten.

Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra Internett. Når det gjelder dagspresse, er fotokopiering, utskrift og kopiering for bruk med videoprojektor o.l. tillatt, men ikke annen digital kopiering.

For bedrifter som driver regulær undervisnings- og kursvirksomhet, gjelder egne avtaler (kontakt Kopinor for mer informasjon).

Kopinor har egne avtaletilbud for enkelte sektorer eller for medlemmer av enkelte arbeidsgiverorganisasjoner. Se nærmere her:

Slik inngår dere avtale

Bruk skjemaet nedenfor for å inngå kopieringsavtale. Vær oppmerksom på at antall ansatte skal samsvare med det ansattetallet som er knyttet til lisenstakers organisasjons­nummer i Enhetsregisteret.

Årlig pris for en kopieringsavtale er beregnet ut fra antall ansatte, samt virksomhetens kopieringsaktivitet. For 2015 betales følgende per ansatt:

  • Lav kopieringsaktivitet: 53,57 kr
    (Eks.: service, produksjon eller industrivirksomheter)
  • Normal kopieringsaktivitet: 82,79 kr
    (Eks.: virksomheter med noe utredningsarbeid, saksbehandling eller markeds-/kommunikasjonsarbeid)
  • Høy kopieringsaktivitet: 121,75 kr
    (Eks.: kunnskaps- eller konsulentvirksomhet, teknologi og vitenskap, samt foreninger og lignende med få ansatte, men med utstrakt kopiering til utvalg, styrer og råd, eller andre med særlig tilknytning til virksomheten)

I tillegg betales et grunnbeløp på 313,14 kr per år.

Inngå avtale herCaptcha-bildeNytt bilde