Inngå avtale

Nå kan du enkelt skaffe din bedrift eller organisasjon en kopieringsavtale. Med en avtale kan alle ansatte, tillitsvalgte osv. kopiere til intern bruk i virksomheten.

Dette kan du kopiere

Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra Internett. Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l. 

Når det gjelder dagspresse, er fotokopiering, utskrift og kopiering for bruk med videoprojektor o.l. tillatt, men ikke annen digital kopiering. For bedrifter som driver regulær undervisnings- og kursvirksomhet, gjelder egne avtaler (kontakt Kopinor for mer informasjon).

Det kan til en enkelt ansatt, tillitsvalgt osv. kopieres:

  • Fra bøker og lignende, enkeltstående publikasjoner: Inntil 15 % av sidetallet, men likevel en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt.
  • Fra vitenskapelige tidsskrifter: Inntil to artikler per år fra samme nummer, men ikke mer enn 25 % av sidetallet.
  • Fra aviser, ukeblader osv. kan det kopieres uten omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale lagt ut på åpne internettsider.

Se for øvrig de fullstendige avtalevilkårene.

Egne tilbud for arbeidsgiverorganisasjoner / sektorer.

Kopinor har egne avtaletilbud for enkelte sektorer eller for medlemmer av enkelte arbeidsgiverorganisasjoner. Velg eventuelt en av disse alternativene for nærmere informasjon eller tilbud:

Prisen for en avtale utregnes etter antall ansatte og virksomhetens kopieringsaktivitet.

Ta kontakt med oss per e-post eller telefon dersom deres bedrift har flere enn 500 ansatte.

Anslå virksomhetens kopieringsaktivitet:

Eks.: Service-, salgs- eller produksjonsvirksomhet, lite informasjonsintensiv virksomhet

Eks.: Virksomhet med noe utredningsarbeid, saksbehandling eller markedsføringsarbeid

Eks.: Kunnskaps- eller konsulentvirksomhet, virksomhet med større behov for kunnskap og informasjon

Ja, jeg vil inngå kopieringsavtale nå og mottar faktura fra Kopinor. Avtalen er løpende og gjelder kalenderåret, men kan sies opp hvert år innen 1. oktober.

Se de fullstendige avtalevilkårene her.