Nasjonalbiblioteket - Bokhylla

Bokhylla skjermdump

Gjennom Bokhylla-avtalen mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor vil etter hvert 250 000 bøker fra hele det 20. århundre bli tilgjengelig på Internett.

Bokhylla.no ble lansert i 2009 og omfattet da ca. 50 000 bøker fra 1690-, 1790-, 1890- og 1990-årene. Tjenesten ble gjort permanent i 2012 og blir nå utvidet. Bøker fra hele 1900-tallet, til og med 2000, skal etter hvert legges til Bokhylla, som vil inneholde ca. 250 000 bøker når tjenesten er komplett i 2017.

Bokhylla er gratis tilgjengelig for alle med norsk IP-adresse. Videre kan Nasjonalbiblioteket etter konkret forespørsel gi andre brukere tilgang for særskilte formål, i hovedsak forsknings- og utdanningsformål, etter nærmere definerte kriterier.

Betalingen for tjenesten dekkes gjennom den kollektive avtalen som Kopinor på vegne av rettighetshaverne har inngått med Nasjonalbiblioteket. I henhold til avtalen er det ikke tilrettelagt for nedlasting eller utskrift av bøker før den opphavsrettslige vernetiden har utløpt, det vil si 70 år etter opphavsmannens dødsår. Avtalen gir videre den enkelte rettighetshaver rett til å trekke enkeltbøker fra Bokhylla.