Avtaler med Nasjonalbiblioteket

Kopinor har avtaler med Nasjonalbiblioteket om tilgjengeliggjøring av bøker på nettet (Bokhylla) og om digital kopiering og formidling i bibliotek.

Bokhylla

Gjennom Bokhylla-avtalen mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor er ca. 240 000 bøker utgitt fram til 2000 tilgjengelig på internett.

Nasjonalbiblioteket-digitalisering.jpg
Digitalisering av bøker i Nasjonalbiblioteket. Foto: Nasjonalbiblioteket

Bokhylla er gratis tilgjengelig for alle med norsk IP-adresse. Videre kan Nasjonalbiblioteket etter konkret forespørsel gi andre brukere tilgang for særskilte formål, i hovedsak forsknings- og utdanningsformål, etter nærmere definerte kriterier.

I henhold til avtalen er det ikke tilrettelagt for nedlasting eller utskrift av bøker før den opphavsrettslige vernetiden har utløpt, det vil si 70 år etter opphaverens dødsår. Avtalen gir videre den enkelte rettighetshaver rett til å trekke enkeltbøker fra Bokhylla.

Bokhylla.no ble lansert i 2009 og omfattet da ca. 50 000 bøker fra 1690-, 1790-, 1890- og 1990-årene. Tjenesten ble gjort permanent i 2012 og ble da utvidet til bøker utgitt til og med 2000.

Les avtalen her:

Digital kopiering og formidling i bibliotek

Avtalen mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor gir offentlige bibliotek anledning til – for enkeltpersoners forskningsformål eller private studieformål – å formidle digitale kopier av enkeltartikler eller korte avsnitt av verk. Utgangspunktet skal være en konkret bestilling.

Avtalen gjelder ikke dagspresse, notepublikasjoner eller materiale som er utgitt og anskaffet i digital form.

Les veiledning og avtaletekst:

    Ønsker du mer informasjon?

  • Julie Eng Grønlie Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
    E-post: jeg@kopinor.no Telefon: 23 10 74 49