Utfordres av digitale endringer

21. juni 2018

Vi har tatt en kort sommerprat med Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm om fornyede avtaler og digitale endringsprosesser. Og med en ros til politikerne.

Yngve-Slettholm
Vi må være relevante for den virkeligheten våre avtalepartnere står i, sier Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm.
Foto: Finn Ståle Felberg

– Forhandlingene om ny avtale for universiteter og høgskoler fortsetter etter ferien. Samtidig er vi helt i starten av en avtaleperiode for grunn- og videregående skoler. Hvilke fellestrekk ser du mellom disse avtaleområdene, som jo er Kopinors største?

– Man kan vel trygt si at hele utdanningssektoren er i sterk endring. Dette gjelder alt fra undervisningsformer til bruk av læremidler, og digitaliseringen er den viktigste drivkraften. Vi utfordres også av disse endringene, sier Yngve Slettholm.

– På hvilken måte?

– Først og fremst må vi følge godt med. Både Kopinor og de avtalene vi tilbyr må være relevante for den virkeligheten våre avtalepartnere står i. Vi gir nå adgang til en utstrakt digital bruk av verk i undervisningen, og innenfor høyere utdanning videreutvikles Bolk slik at det skal være et stadig bedre pensumverktøy for institusjonene.

Slettholm peker på at også rettighetshaverne er del av den samme utviklingen:

– Både pedagogiske metoder og forretningsmodeller endres. Vi ser det innenfor vitenskapelig publisering og i skolebokmarkedet, der forfattere og forlag nå arbeider på høytrykk med helt nye læremidler for fagfornyelsen, sier Slettholm, som minner om at digitale skifter også skjer innenfor de mindre avtaleområdene.

– Musikkorps og kor, der vi nå kan tilby et oppdatert avtaleverk, gis blant annet adgang til å bygge opp digitale arkiver under forutsetning av at originalnoter er innkjøpt.

– Bokhylla meldte i vinter at de hadde nådd målet om å legget ut alle bøker utkommet i Norge til og med 2000.

– Ja, og dette er jo vår eneste heldigitale avtale. Gjennom Bokhylla-samarbeidet har rettighetshaverne gjennom Kopinor bidratt til å gi befolkningen en helt ny tilgang til kultur og kunnskap, noe vi er veldig glad for. I år er avtalen utvidet med en rekke tidsskrifter, og vi er også i kontakt med andre aktører for å bidra til klarering av opphavsrett i tilsvarende digitaliseringsprosjekter.

– Og nøkkelen for dette er blant annet avtalelisensen, som overlevde overgangen til ny åndsverklov?

– Avtalelisensen var aldri i fare, snarere tvert imot. Behandlingen av den nye åndsverkloven viste at det er full oppslutning i det politiske miljøet om både den og betydningen av opphavsretten i vid forstand. Vi kan nok være uenige om enkeltpunkter, men jeg synes det er på sin plass å rose både stortingskomiteen og de statsrådene som har arbeidet med saken, for prosessen som ledet fram til en ny lov, sier Yngve Slettholm. 

Den nye åndsverkloven trer i kraft om få dager. I den nye formålsparagrafen heter det at loven skal «legge til rette for at det på en enkel måte kan avtales bruk av åndsverk». Slettholm forsikrer at Kopinor skal gjøre sitt for å oppfylle disse forventningene.