Tom Remlov ny styreleder i Kopinor

27. april 2017

På Kopinors årsmøte 26. april ble Tom Remlov valgt til ny styreleder i Kopinor. Han overtar etter Ann-Magrit Austenå, som har sittet som leder i sju år.

Tom Remlov.jpg
Kopinors nye styreleder, Tom Remlov .
Foto: Trond Smith-Meyer

Tom Remlov er utdannet teaterregissør og har hatt en rekke lederstillinger i kultursektoren. Han var direktør for Den Norske Opera & Ballett 2008–2014 og er fra 2015 sjef for Riksteatret.

– Jeg har jobbet med kunst, kultur og ledelse gjennom hele mitt yrkesliv. Det er derfor en stor glede å bli invitert til å bidra med min erfaring i det svært viktige arbeidet Kopinor gjør med rettighetsforvaltning. De enorme mulighetene den digitale teknologien gir, gjør dessuten dette arbeidet spesielt interessant – og utfordrende, sier Tom Remlov.

Det nyvalgte styret i Kopinor består av:

  • Tom Remlov (leder)
  • Arne Magnus (Den norske Forleggerforening, nestleder)
  • Tore Slaatta (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening)
  • Mette Møller (Den norske Forfatterforening)
  • Hege Iren Frantzen (Norsk Journalistlag)
  • Kari Bucher (Grafill)
  • Ragnar Bjerkreim (NOPA)
  • Randi S. Øgrey (Mediebedriftenes Landsforening)