Prisvinner med mottoet «Skriv for livet»

14. desember 2017

Merete Henden Kronholm ved Mysen videregående skole har fått Kopinors pris for fabelaktig formidling 2017. Prisen ble utdelt på et arrangement på skolen 11. desember.

Fabelaktig-pris 2017 050
Prisvinneren flankert av juryleder Karianne Skovholt og Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm.
Foto: Trond Smith-Meyer

Norsklæreren Merete Henden Kronholm var nominert av to av sine tidligere kolleger ved Nordseter skole i Oslo. På begge skolene har Kronholm utmerket seg med et glødende engasjement for skriving. Juryen skriver blant annet i sin uttalelse:

Med mottoet «Skriv for livet!» har norsklæreren over tid utvist kreativ og nyskapende tilnærming til skriveopplæring med elevene i sentrum for eget formidlingsarbeid. I tråd med moderne skrivedidaktikk har hun inspirert elevene sine til å skrive for et virkelig publikum. Et overordnet mål for henne har vært at elevenes tekster skal ut av klasserommet og leses der de har betydning. Elevene hennes har blitt inspirert til å uttrykke seg i nasjonale og lokale aviser og i sosiale medier.

Juryen har også lagt vekt på at Merete Henden Kronholm formidler sine arbeidsmetoder videre til kolleger lokalt og til lærere i kommunen.

I et intervju med Fabelaktig formidling forteller Kronholm blant annet om hvordan hun ønsker at elevenes stemmer skal slippe fram:

– Ofte ligger lærerstemmen på 80 % av timen og elevene utgjør bare 20 %. Jeg har snudd på den prosenten slik at i mine timer snakker elevene mest, gjerne sammen i par eller grupper. Jeg er en moderator, eller trener om du vil. Jeg kan ikke lære elevene noe annet enn å lære å tenke, og det kan skrivingen hjelpe dem med.

Les hele intervjuet med Merete Henden Kronholm her.

Kopinors pris for fabelaktig formidling ble i år utdelt for fjerde gang og er på 150 000 kroner. Juryen har bestått av Karianne Skovholt (Landslaget for norskundervisning), Erling Barlindhaug (KS) Ann Britt K. Berlin (Utdanningsforbundet), Tore Mydland (Norsk Pedagogisk Dataforening) og Hege Lunde (Kopinor).

Se også Østfold fylkeskommunes video fra prisutdelingen: