Nye kopieringsavtaler for kommunene

12. januar 2018

KS og Kopinor er blitt enige om en ny mønsteravtale om kopiering i kommunesektoren, inkludert skoleverket. Avtaledokumentene blir nå sendt ut til den enkelte kommune.

Kopieringsavtaler KS

Den nye avtalen gjelder for perioden 2018–2021. Skolenes og kommunenes adgang til fotokopiering og digital kopiering er i hovedsak videreført uten endringer.

Vederlaget er forhandlet på bakgrunn av statistiske utvalgsundersøkelser av kopiering og bruk, med relevante fradrag. Vederlaget faktureres etter følgende satser i 2018: 

  • grunnskoler unntatt musikk- og kulturskoler: kr 192,47 per elev
  • musikk- og kulturskoler: kr 62,40 per elev ved musikklinjen og kr 0,98 per elev ved andre linjer
  • videregående skoler: kr 183,39 per elev
  • fagskoler: kr 165,05 per elev
  • administrative funksjoner/stillinger i kommunen/fylkeskommunen: kr 157,71 per årsverk

Vederlaget vil bli indeksregulert, første gang med virkning for 2020.

Kommunene inngår avtale ved å undertegne og returnere avtalebekreftelsen som er sendt ut sammen med avtaledokumentene.

    Mer informasjon

  • Ida Lillefjære Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
    E-post: il@kopinor.no Telefon: 23 10 74 46