Ny fireårs avtale for skoler og kommuner

18. desember 2017

Kopinor og KS er enige om en ny mønsteravtale for perioden 2018–2021. Avtalen omfatter både skoleverket og kommunal administrasjon og drift og viderefører den adgangen kommunene har til å kopiere, både digitalt og til papir.

Karsten Langfeldt Yngve Slettholm signering
Karsten K. Langfeldt fra KS (t.v.) og Yngve Slettholm fra Kopinor signerer protokollen etter at den nye avtalen for kommunesektoren er klar.
Foto: Hege Lunde

Avtalen ble godkjent av styrene i Kopinor og KS henholdsvis 14. og 15. desember.

Etter den nye avtalen vil kommunene og fylkeskommunene til sammen betale 169 mill. kr i 2018. Vederlaget bygger på elev- og årsverkstall som skal oppdateres årlig, mens satsene skal indeksreguleres første gang i 2020.

Avtalen innebærer en økning i betalingen for utdanningsområdet og en mindre nedgang for kommunal administrasjon og drift.

– Jeg er tilfreds med at vi har fått på plass en avtale med en akseptabel kostnadsutvikling. At avtalen gjelder for fire år, skaper forutsigbarhet for kommuner og fylkeskommuner, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø. 

– Avtalen sikrer fleksibilitet og valgfrihet for den enkelte lærer de nærmeste fire årene og er et vesentlig gode for hele skole-Norge, sier Yngve Slettholm, administrerende direktør i Kopinor. 

Det er den enkelte kommune og fylkeskommune som inngår avtale med Kopinor. Avtaler og nærmere informasjon vil bli sendt ut over nyttår.

Protokoll mellom KS og Kopinor