Kopinor møter lærerne

18. mai 2017

NKUL er Norges største møteplass for bruk av IKT i undervisning. Kopinor er samarbeidspartner for konferansen, og ca. 1400 deltok ved årets arrangement i Trondheim 10.–12. mai.

KS, Utdanningsforb, Kopinor på NKUL.jpg
Utstillere fra Kopinor, KS og Utdanningsforbundet samlet til en pust i bakken på Kopinors stand.

Kopinor deltok med egen utstilling for åttende år på rad. Det er stadig et stort behov for å fortelle om de mulighetene skolenes Kopinor-avtale gir. Erfaringen er at avtalen dekker svært mange av lærernes behov for digital bruk av tekst og bilder internt i undervisningen.

Les mer om Kopinor-avtalen her

Kopinor arrangerte også et eget seminar der oversetteren Hedda Vormeland fortalte inspirerende og underholdende om arbeidet som oversetter, de valg hun står overfor og hvordan de kan løses. Oversetterne er en av gruppene av rettighetshavere som står bak Kopinor, og som mottar vederlag for den kopieringen som foregår blant annet i skolene.

Les mer fra Hedda Vormeland hos Fabelaktig formidling

NKUL har et omfattende program over tre dager mange parallelle sesjonsrekker, plenumsforedrag og en stor utstilling. Deltakerne er lærere, barnehagelærere, skoleledere, lærerutdannere og deltakere fra utdanningssektoren for øvrig. Konferansen finner sted i Realfagbygget på NTNU i begynnelsen av mai hvert år.

Hedda Vormeland - Pippi.jpg
Oversetteren Hedda Vormeland fortalte om utfordringene ved å oversette.
Foto: Trond Smith-Meyer