Kopieringsavtaler i høyere utdanning

27. juni 2018

Kopinor og Universitets- og høgskolerådet er i forhandlinger om en ny avtale for sektoren. Kopiering kan inntil videre fortsette i medhold av den tidligere avtalen.

Nåværende kopieringsavtale utløper 30. juni, men etter avtalens § 37 kan det fortsatt kopieres etter de samme vilkårene så lenge forhandlinger pågår.

Universitets- og høgskolerådet og Kopinor er blitt enige om en protokoll som fastsetter hvilke regler som gjelder for fakturering av høstens vederlag. Partene har en felles intensjon om å komme fram til en ny avtale innen 1. oktober.

    Dokumenter

  • Protokoll 12.6.2018 – Universitets- og høgskolerådet og Kopinor Last ned