Kommunenes kopieringsavtaler

12. januar 2018

KS og Kopinor ble i fjor enige om en mønsteravtale for en ny fireårsperide. Den enkelte kommune er nå fakturert etter den nye avtalen.

De nye avtalene ble sendt ut i januar. Vederlaget er forhandlet på bakgrunn av statistiske utvalgsundersøkelser av kopiering og bruk, med relevante fradrag. Årets vederlag faktureres etter følgende satser: 

Undervisning

 • grunnskoler unntatt musikk- og kulturskoler: 192,47 kr per elev
 • musikk- og kulturskoler: 62,40 kr per elev ved musikklinjen og 0,98 kr per elev ved andre linjer
 • videregående skoler: 183,39 kr per elev
 • fagskoler: 165,05 kr per elev

Kommunen/fylkeskommunen for øvrig

 • 157,71 kr per årsverk
 • Det faktureres nå kun for 1/3 av årsverkene for administrative stillinger/funksjoner (etter fradrag for skole, kulturskole og SFO). Vederlagssatsene er økt for å kompensere for dette.

Datagrunnlag

Antall årsverk hentes fra PAI. Antall elever hentes årlig i forkant av fakturering fra GSI (grunnskole og musikk- og kulturskoler), KOSTRA (videregående skoler) og DBH Fagskolestatistikk (fagskoler).

Les også informasjon om avtalen på KS' nettsider.

  Mer informasjon

 • Ida Lillefjære Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
  E-post: il@kopinor.no Telefon: 23 10 74 46