Hva er prisen for at kunnskap kan deles fritt?

28. juni 2019

Kopinor og Fagpressen inviterer til seminar 26. september.

KPN-Vignett 26. september-Sort tekst (005)

Publiseringsmodellene for forskning er i endring. Plan S og politiske vedtak om åpen tilgang gir nye muligheter, men fører også til en rekke utfordringer. Det handler om kroner og øre, men også mer enn det.

Seminaret 26. september arrangeres for å få bedre innsikt i planene for åpen tilgang og konsekvensene for kunnskapsbygging i samfunnet.

Påmeldingsfrist er 18. september. Les mer på Fagpressens nettsider