Høyere utdanning: Avtale til 2020

21. desember 2018

Universitets- og høgskolerådet og Kopinor er enige om å forlenge dagens avtale fram til utløpet av 2020.

Nåværende mønsteravtale ble inngått i 2016 og gjaldt i utgangspunktet i to år. Etter forhandlinger i høst er Universitets- og høgskolerådet og Kopinor nå enige om at avtalen skal forlenges til 31. desember 2020.

I avtaleperioden vil partene samarbeide om en kartlegging av faktisk kopiering og bruk av beskyttet materiale i universitetenes og høgskolenes virksomhet.