Gravlegg klasseromsregelen

10. mai 2017

Gravlegg klasseromsregelen, og la undervisningsunntaket begrenses til levende fremføring. Dette var Yngve Slettholms budskap til familie- og kulturkomiteen på høringen i Stortinget 9. mai.

Stortinget-høring-åndsverkloven.PNG
Hege Døssland og Yngve Slettholm møtte fra Kopinor på høringen i Stortinget.
Foto: Stortingets nett-TV

Slettholm startet med å si seg fornøyd med at departementet hadde lyttet til flere av Kopinors innspill og at avtalelisens­bestemmelsene som understøtter avtalene er videreført.

– På andre områder er departementets vurderinger svakt underbygget, sa Slettholm, og pekte på forslagene om fri fremføring og overføring i undervisning:

– Selvsagt skal klassen kunne synge sanger og læreren lese for elevene. Men når lovforslaget presiserer at dette unntaket også gjelder kategorien overføring til allmennheten, er det grunn til å uttrykke en viss bekymring for utviklingen.

Slettholm viste til at mer og mer materiale gjøres i dag tilgjengelig på internett, og skolene benytter seg i økende grad av strømming.

– Som følge av teknologiskiftet antar altså bruken av åndsverk nye former, med den konsekvens at rettighetshaverne taper inntekter når den nye bruken ikke er vederlagspliktig. Det er jo ikke slik at det brukes mindre åndsverk i dag enn tidligere, tvert imot, sa han.

Yngve Slettholm avsluttet med å be Stortinget avvise oppfatningen at klassen er en «privat krets» når det gjelder fremføring i klasserommet.

– Verken læreren eller elevene er til stede i klasserommet som følge av relasjonene dem imellom; det er undervisningen som er poenget. Vi ber familie- og kulturkomiteen gravlegge klasseromsregelen.

    Notat som ble overlevert familie- og kulturkomiteen

  • Innspill til Stortinget 2017 om ny åndsverklov Last ned