God jul og godt nytt år

20. desember 2017

Her er Kopinors administrerende direktør Yngve Slettholms julehilsen 2017.

Julevignett norsk lang

I desember er KS og Kopinor blitt enige om en ny avtale for kopiering i kommunene, gjeldende fra nyttår. Avtalen sikrer fleksibilitet og valgfrihet for den enkelte lærer de nærmeste fire årene og er et vesentlig gode for hele skole-Norge med sine over 800 000 elever.

Med avtalen kan skolene kopiere beskyttet materiale både fra bøker, aviser og internett. Det å gi lovlig tilgang til innhold er selve kjernen i vårt arbeid som forvaltningsorganisasjon. Samtidig sikrer vi at opphavsmenn og utgivere får betalt for bruken. Vederlaget setter for eksempel Det faglitterære fond i stand til å tildele en rekke stipender for utarbeidelse av nye lærebøker. Slik blir vederlaget som blir betalt, igjen til nytte for skolen.

Avtalen er også et godt eksempel på betydningen av seriøse og forhandlingsvillige parter på begge sider. Vi takker KS for samarbeidet!

Også på universitets- og høgskoleområdet snakker vi godt sammen, og i 2018 skal avtalen for høyere utdanning forhandles på nytt. Sektoren er i stor endring, både organisasjonsmessig og teknologisk. Kopinor har vært langt framme de siste årene med sin løsning for digital levering av innhold. Vi ser fram til å finne ut – sammen med institusjonene – hvordan arbeidet kan videreføres og tilpasses de behovene de selv og studentene har.

I 2018 forventer vi å få et forslag til en lov om kollektive forvaltningsorganisasjoner. EUs direktiv om dette er nå tatt inn i EØS-avtalen, og tilsvarende lover er allerede vedtatt i våre naboland. Kopinor har fulgt prosessen over lengre tid og har hatt god dialog med Kulturdepartementet. Loven vil kunne stille krav som krever vedtektsendringer, men vi regner ellers ikke med at ny lovgivning vil få større konsekvenser for driften.

God forvaltning av opphavsrett blir ikke til i et tomrom. Vi ser fram til fortsatt godt og konstruktivt samarbeid med våre eiere og rettighetshavere, med kunder og brukere og med offentlighet og myndigheter.

En fredelig julehøytid og et godt nytt år ønskes dere alle.

Yngve Slettholm
adm. direktør i Kopinor