En formiddag for de gode læremidlene

31. mars 2017

Det årlige Kopinorseminaret ble avholdt tirsdag 28. mars under tittelen «Gode læremidler i skolen». En rekke interesserte, blant dem mange fra skole- og utdanningsmiljøer, samt forfattere, forlagsfolk og andre rettighetshavere, hadde møtt fram.

Kopinorseminaret-lærere.JPG
Kopinors Yngve Slettholm i samtale med lærerpanelet, fra venstre Tore Mydland, Thom Jambak og Jørgen Moltubak.
Foto: Hege Lunde

– Kopinor er del av et felleskap for å tilrettelegge for godt innhold i skolen. Det er viktig at de ulike aktørene følger med på utviklingen og kommer sammen på ulike arenaer for diskutere felles utfordringer og muligheter, sa Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm ved starten av seminaret. Han trakk blant annet fram at regjeringen hadde satt i gang en fornyelse av skolens læreplaner.

Slettholm fastslo at selv om skolene i dag benytter både papirbøker og digitale læremidler, er det fortsatt behov for å hente stoff også fra andre kilder. Det kopieres fremdeles mye fra og til papir, og samtidig registrerer Kopinor et svært høyt forbruk av kopier fra digitale kilder.

– Når Kopinors avtaler i dag løser skolenes behov også på det digitale området, kan man trygt si at behovet for Kopinor ikke er blitt mindre med årene, snarere tvert imot, sa Yngve Slettholm, før han ga ordet til dagens innledere.

Læremidler

Denne våren utgir Universitetsforlaget en bok om utviklingen av lærebøkene i norske skoler. Svein Skarheim, forlagsdirektør for utdanning i Aschehoug og styreleder for Universitetsforlaget innledet om hva vi kan lære av historien og hva som finnes av erfaringer, videre planer og ambisjoner for læringsressurser framover

Erling Barlindhaug, avdelingsdirektør for utdanning i KS, redegjorde for ambisjonene med utgangspunkt i skoleeiernes situasjon. KS er en premissleverandør for utvikling av og tilgang til nye læremidler i skolene og i tillegg Kopinors motpart i forhandlingene om skolekopieringsavtalen.

Tredje innleder var Heidi Austlid, administrerende direktør i interesseorganisasjonen IKT-Norge, som spiller en viktig rolle på vegne av produsentene av digitalt innhold. Hun fortalte mer om hvem disse produsentene er, hvor langt de har kommet og hva vi kan forvente.

Samtale

Den siste timen var viet en panelsamtale mellom tre lærere:

  • Tore Mydland fra Norsk Pedagogisk Dataforening
  • Thom Jambak, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet
  • Jørgen Moltubak, lærer og forfatter av bl.a. Gnistrende undervisning

De startet med hver sin korte innledning med overskriften Hva må vi ha og hva vil vi ha? – og deretter slapp de til med meninger om dagens innledninger og egne spørsmål. Avslutningsvis kom også flere av de rundt hundre frammøtte til orde.

I tiden fremover vil vi dele flere inntrykk fra seminaret. Arrangementet ble strømmet, og redigerte filmopptak fra seminaret vil bli publisert om kort tid.

Kopinorseminaret-Austlid.JPG
IKT-Norges foran Supermann – den norske læreren.
Foto: Hege Lunde