Den private læreren

22. mai 2017

Hvor privat bør forholdet mellom ditt barn og læreren være? Det er ikke sikkert du er enig med Kulturdepartementet, skriver Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm i et innlegg i Aftenposten.

I forslaget til ny åndsverklov foreslår departementet å lovfeste prinsippet om at klasserommet er et «privat område». Fordi åndsverkloven kun gjelder offentlig fremføring, faller dermed fremføring i klasserommet utenfor loven.

– Klasseromsregelen ble i sin tid begrunnet med de spesielle «nære og personlige bånd mellom lærer og elevene». Som generell påstand er dette i dag meningsløst, skriver Slettholm, og viser til at det i dag er gode løsninger for å klarere bruk av for eksempel film i skolen.

Åndsverkloven er nå til behandling i Stortinget. – Stortinget bør skjære gjennom og gravlegge en slik foreldet forestilling om norsk skole, avslutter Slettholm i innlegget.