Opplysninger om din bedrift

Din avtale

Avtaleform: Finans Norge / Finansieringsselskapenes Forening Rediger

Årlig pris for en kopieringsavtale er beregnet ut fra antall ansatte i foretaket. For 2018 betales 48,06 kr per ansatt.

Avtalen gjelder fra 1. januar 2018.

Navn og størrelse

Adresse

Kontaktperson for avtalen med Kopinor

Les avtalen

Når du klikker på knappen opprettes din bedrift som kunde. Kopinor fakturer bedriften basert på opplysningene du har gitt. Vi tar kontakt om vi trenger flere opplysninger.