Kopinor-avtaler for vokalensembler

Gjennom en Kopinor-avtale kan det tas fotokopier, utskrifter og digitale kopier av opphavsrettslig beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Kor og andre vokalensembler kan inngå kopieringsavtale. (Medlemmer i Norges Korforbund og Norsk sangerforum tilbys en egen avtale. Les om den her.)

Her er hovedtrekkene i kopieringsavtalen for vokalensembler:

Dette kan du kopiere

Avtalen gir rett til å kopiere fra publikasjoner som: bøker, tidsskrifter, aviser, brosjyrer og andre gratispublikasjoner, enkeltnoter og notesamlinger. Kopiering skal ikke erstatte kjøp av materiale som det ellers ville være naturlig å anskaffe. Det kan bare kopieres til papir eller til bruk for videoprojektor.

Noter, vokalensembler (kor):

  • Det kan fremstilles arbeidskopier fra korets egne originalnoter. Det kan ikke fremstilles flere arbeidskopier av det antallet originaler ensemblet har ervervet (eller bestilt).
  • Fra notesamlinger og fra enkeltnoter som ikke er arrangert for musikkensembler, kan det kopieres inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider av en enkelt publikasjon.

Annet materiale

  • Fra bøker (herunder sangbok) kan det kopieres inntil 15 %, men maksimum 25 sider.
  • Fra periodiske publikasjoner som aviser, ukeblader og tidsskrifter, samt brosjyrer og publikasjoner for gratis distribusjon kan det kopieres ubegrenset. Fra vitenskapelige tidsskrifter kan det imidlertid bare kopieres inntil to artikler per år fra samme tidsskrift til én enkelt person.

Husk å navngi opphavspersonen(e) og angi hvor stoffet er hentet fra. Materialet kan ikke i medhold av denne avtalen endres eller bearbeides, og kan ikke benyttes på en krenkende måte.

Avtalen

Hovedtrekkene i Kopinor-avtalen kan du lese ovenfor. Mer detaljerte bestemmelser finnes i avtaleteksten:

    Ønsker du mer informasjon om Kopinor-avtalen?

  • Ida Lillefjære Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
    E-post: il@kopinor.no Telefon: 23 10 74 46