Individuelt vederlag

Individuelt vederlag
Noe av vederlaget fra Kopinor utbetales individuelt til den enkelte rettighetshaver. Det gjelder vederlag fra bruk ved eksamen, lydbøker for funksjonshemmede, direkte rettighetsklarering og bruk i utlandet.

Les mer om dette i brosjyren, eller på sidene nedenfor: