Fordeling av vederlag

Vederlagsmidlene som kommer inn gjennom Kopinors avtaler, betales ut igjen til rettighetshaverne gjennom deres organisasjoner.

Fordeling av vederlag
Kopinors fordelings-brosjyre gir mer detaljert informasjon. Den kan lastes ned fra menyen nedenfor.
Fordelingen mellom organisasjonene skjer på grunnlag av

  • statistiske undersøkelser av hva som blir kopiert
  • forhandlinger mellom organisasjonene

Medlemmer og ikke-medlemmer har den samme rett til vederlag. Midlene kommer den enkelte opphavsmann og utgiver til gode på ulike måter bl.a.:

  • Stipender
  • Kollektive formål, f.eks. kursvirksomhet
  • Direkte utbetalinger til enkeltutgivere

På denne måten bidrar kopieringsvederlagene til at nye verk kan bli skapt og utgitt.

Fordeling til medlemsorganisasjonene 2013

Organisasjon eller fond Vederlag i kr
Opphavsmenn  
 Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening   66 075 136
 Norsk kritikerlag          98 878
 Norsk Journalistlag   12 460 895
 Norsk Redaktørforening     1 933 748
 Fagpressen (redaktører)     2 846 163
 Norsk Forfatter- og Oversetterfond     8 075 979
 Tekstforfatterfondet     2 574 087
 Komponistenes Vederlagsfond     4 388 348
 Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon   12 031 109
 Norske Billedkunstnere   10 562 640
 Norske Kunsthåndverkere        119 380
 Forbundet Frie Fotografer     1 019 157
 Norsk Fotografforbund     3 559 520
Utgivere  
 Den norske Forleggerforening   63 220 886
 Musikkforleggerne     7 155 164
 Mediebedriftenes Landsforening (dagspresse)     2 845 564
 Mediebedriftenes Landsforening (ukepresse)        761 352
 Fagpressen (utgivere)     3 885 030
Sum utbetalt organisasjonene  203 613 036