Fordeling av vederlag

Vederlagsmidlene som kommer inn gjennom Kopinors avtaler, betales ut igjen til rettighetshaverne gjennom deres organisasjoner.

Fordeling av vederlag
Kopinors fordelings-brosjyre gir mer detaljert informasjon. Den kan lastes ned fra menyen nedenfor.
Fordelingen mellom organisasjonene skjer på grunnlag av

  • statistiske undersøkelser av hva som blir kopiert
  • forhandlinger mellom organisasjonene

Medlemmer og ikke-medlemmer har den samme rett til vederlag. Midlene kommer den enkelte opphavsmann og utgiver til gode på ulike måter bl.a.:

  • Stipender
  • Kollektive formål, f.eks. kursvirksomhet
  • Direkte utbetalinger til enkeltutgivere

På denne måten bidrar kopieringsvederlagene til at nye verk kan bli skapt og utgitt.

Fordeling til medlemsorganisasjonene 2014

Organisasjon eller fondVederlag i kr
Opphavsmenn 
 Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening  58 456 249
 Norsk kritikerlag        102 311
 Norsk Journalistlag  10 424 903
 Norsk Redaktørforening    1 648 879
 Fagpressen (redaktører)    2 969 087
 Norsk Forfatter- og Oversetterfond    7 874 510
 Tekstforfatterfondet    2 500 949
 Komponistenes Vederlagsfond    4 059 148
 Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon  11 080 748
 Norske Billedkunstnere    9 574 331
 Norske Kunsthåndverkere       110 674
 Forbundet Frie Fotografer       713 502
 Norsk Fotografforbund    2 486 439
Utgivere 
 Den norske Forleggerforening  59 285 235
 Musikkforleggerne    6 716 133
 Mediebedriftenes Landsforening (dagspresse)    2 735 248
 Mediebedriftenes Landsforening (ukepresse)       702 076
 Fagpressen (utgivere)    3 927 882
Sum utbetalt organisasjonene 185 368 304