Fordeling av vederlag

Vederlagsmidlene som kommer inn gjennom Kopinors avtaler, betales ut igjen til rettighetshaverne gjennom deres organisasjoner.

Fordeling av vederlag
Kopinors fordelings-brosjyre gir mer detaljert informasjon. Den kan lastes ned fra menyen nedenfor.
Fordelingen mellom organisasjonene skjer på grunnlag av

  • statistiske undersøkelser av hva som blir kopiert
  • forhandlinger mellom organisasjonene

Medlemmer og ikke-medlemmer har den samme rett til vederlag. Midlene kommer den enkelte opphavsmann og utgiver til gode på ulike måter bl.a.:

  • Stipender
  • Kollektive formål, f.eks. kursvirksomhet
  • Direkte utbetalinger til enkeltutgivere

På denne måten bidrar kopieringsvederlagene til at nye verk kan bli skapt og utgitt.

Fordeling til medlemsorganisasjonene 2012

Organisasjon eller fond Vederlag i kr
Opphavsmenn  
 Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening   46 210 681
 Norsk kritikerlag          93 402
 Norsk Journalistlag     7 798 787
 Norsk Redaktørforening     1 400 279
 Den Norske Fagpresses Forening (redaktører)     2 878 078
 Norsk Forfatter- og Oversetterfond     6 750 301
 Tekstforfatterfondet     2 377 411
 Komponistenes Vederlagsfond     4 145 636
 Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon     9 502 000
 Norske Billedkunstnere     7 985 141
 Norske Kunsthåndverkere         90 290
 Forbundet Frie Fotografer        311 897
 Norsk Fotografforbund     1 104 689
Utgivere  
 Den norske Forleggerforening   56 377 909
 Norsk Musikkforleggerforening     6 251 682
 Mediebedriftenes Landsforening (dagspresse)     2 684 362
 Mediebedriftenes Landsforening (ukepresse)        497 732
 Den Norske Fagpresses Forening (utgivere)     3 652 161
Sum utbetalt organisasjonene  160 112 438