Rettighetshavere

Hva får man for 150 millioner i dag? Brukt riktig, ganske mye. I alle fall et vesentlig tilskudd til nyskapning av åndsverk.

Årlig betaler Kopinor dette beløpet til norske opphavsmenn og utgivere. Slik sikres et kulturelt kretsløp: Brukerne får enkel og lovlig tilgang til åndsverk og rettighetshaverne får betalt slik at nye verk kan bli skapt.

Kopinor inngår avtaler om bruk av åndsverk på vegne av opphavsmenn og utgivere i 22 medlemsorganisasjoner. Avtalene utløser vederlag som blir utbetalt av medlemsorganisasjonene, blant annet i form av

  • Stipender
  • Kollektive formål, f.eks. kursvirksomhet
  • Direkte utbetalinger til enkeltutgivere

Forfattere, komponister, billedkunstnere, journalister og forlag er blant dem som på denne måten får betalt for bruken av sine verk i skoler, høyere utdanning, forvaltning, menigheter og næringsliv.

Noe vederlag blir også tildelt individuelt fra Kopinor. Det gjelder vederlag fra bruk av verk til eksamen og i lydbøker for synshemmede, samt noe av vederlaget fra utlandet.