Internasjonalt arbeid

Opphavsretten er internasjonal. For at et system for felles administrering av rettigheter skal bli effektiv, må det være verdensomspennende.

Bernkonvensjonen forplikter medlemslandene til å behandle utenlandske og nasjonale opphavsmenn likt. Norske rettighetshaveres interesser påvirkes dessuten direkte av internasjonal utvikling, og internasjonal innsats har derfor en naturlig plass i Kopinors arbeid.

Det internasjonale arbeidet skjer ved

Kopinors styre oppnevner Internasjonalt utvalg, som behandler saker som angår Kopinors utviklings- og solidaritetsarbeid.