Årsmelding

Årsmelding 2013 forside

Kopinors årsmelding gir et godt overblikk over organisasjonens virksomhet.

  • Kopinors årsmelding 2012 inneholder styrets årsberetning, samt fullstendig regnskap med noter.
  • For årsmeldinger fra tidligere år, bruk menyen til venstre.

Les eller last ned årsmeldingen her: