Dette er Kopinor

Kopinor er en del av et kulturelt kretsløp. Gjennom våre avtaler sikres alle brukere enkel og lovlig tilgang til åndsverk - samtidig som rettighetshaverne får betalt slik at nye verk kan bli skapt.

Kopinor er en organisasjon av opphavsmenn og utgivere i til sammen 22 medlemsorganisasjoner.

Kopinor forhandler og inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk i skoleverket, universiteter og høgskoler, statlig og kommunal administrasjon, kirker og trossamfunn og store deler av organisasjons- og næringslivet. De fleste avtalene omfatter både fotokopiering og digital kopiering.

En egen avtale med Nasjonalbiblioteket gir tillatelse til å legge ut bøker i fulltekst (Bokhylla.no).

Vederlaget for kopiering blir fordelt til rettighetshavere i inn- og utland.

Hovedtall 2016

 • Inntekter (vederlag og renter): 330,1 mill. kr
 • Driftskostnader: 31,8 mill. kr (9,6 %)
 • Kollektive vederlag utbetalt
  • til medlemsorganisasjonene: 197,3 mill. kr
  • til Sámikopiija: 1,9 mill. kr
  • til utlandet: 53,5 mill. kr
 • Individuelle vederlag utbetalt: 13,7 mill. kr
 • Antall ansatte: 23

  Mer informasjon

 • Lovlig kopiering – enkelt og greit Last ned
 • Årsmelding 2016 Last ned