Nytt tilbud til Korforbundets medlemmer

3. mars 2017

Norges Korforbund og Kopinor er blitt enige om en kopieringsavtale for kor. Avtalen blir nå tilbudt Korforbundets medlemmer.

 Koravtale-signering.JPGKorforbundets generalsekretær Åsmund Mæhle (t.v.) og Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm undertegnet samarbeidsavtalen 1. mars 2017.
Foto: Hege Lunde

En kopieringsavtale gir anledning til å ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av opphavsrettslig beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Noter er sårbare for kopiering, men den nye kopieringsavtalen gir korene adgang til også å kopiere noter innenfor visse rammer. Det kan for eksempel fremstilles arbeidskopier forutsatt at koret har kjøpt originalnoter til samtlige kormedlemmer.

Avtalen omfatter også digital kopiering, blant annet for arkivering av egne originalnoter.

Det enkelte medlemskor tilslutter seg avtalen ved å kontakte Norges Korforbund.