Presserom

Dette er Kopinor

 • Kopinor er en organisasjon av opphavsmenn og utgivere i til sammen 22 medlemsorganisasjoner.
 • Kopinor forhandler og inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk i skoleverket, universiteter og høyskoler, statlig og kommunal administrasjon, kirker og trossamfunn og store deler av organisasjons- og næringslivet. De fleste avtalene omfatter både fotokopiering og digital kopiering.
 • En egen avtale med Nasjonalbiblioteket gir tillatelse til å legge ut bøker i fulltekst (Bokhylla.no).
 • Vederlaget for kopiering blir fordelt til rettighetshavere i inn- og utland.

Hovedtall 2014

 • Inntekter (vederlag og renter): 290,9 mill. kr
 • Driftskostnader: 31,5 mill. kr (10,8 %)
 • Kollektive vederlag utbetalt
  • til medlemsorganisasjonene: 185,4 mill. kr
  • til Sámikopiija: 2,1 mill. kr
  • til utlandet: 53,2 mill. kr
 • Individuelle vederlag utbetalt: 14,4 mill. kr
 • Antall ansatte:
  • Kopinor: 19
  • Kopinor Pensum AS: 6

Pressebilder

Her kan du laste ned bilder av Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm, til fri bruk ved omtale av Kopinor. Oppgi navn på fotograf, Finn Ståle Felberg.

Yngve Slettholm-1
Yngve Slettholm | © Finn Ståle Felberg

Last ned (0,8 MB)

 

Yngve Slettholm-2
Yngve Slettholm | © Finn Ståle Felberg

Last ned (1,3 MB)

Kopinors logo

Kopinor-logo rød
Logoen kan benyttes ved redaksjonell omtale av Kopinor. Øvrig bruk må avtales. Her finner du logoen i png-format; eps-format kan lastes ned fra menyen nedenfor.