Kopinornytt

Kopinornytt er Kopinors eget magasin. Magasinet inneholder artikler innenfor et bredt spekter av temaer, knyttet til bruk, formidling og nyskaping av kultur, samt Kopinors rolle som tilrettelegger og forvalter av rettigheter.