Voksenopplæring i studieforbund

Voksenopplæring
Lærere og kursdeltagere i studieforbundene kan kopiere fra alt utgitt materiale. | © iStockphoto

For voksenopplæring i studieforbund som mottar statlig støtte er det inngått en kopieringsavtale mellom Kopinor og Voksenopplæringsforbundet (Vofo). Avtalen omfatter de studieorganisasjoner som har tilsluttet seg avtalen.

Dette betyr at du kan

 • lage papirkopier fra bøker, aviser, tidsskrifter o.l.
 • skanne inn og lagre trykt materiale
 • kopiere og lagre digitalt materiale på læringsplattformen, på enkeltstående PC-er, minnepinner e.l.
 • lagre og bruke digitalt materiale på skjerm og elektroniske tavler
 • sende materiale på e-post til elever og kollegaer ved skolen
 • ta utskrift av digitalt materiale

Dette kan du kopiere

Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra Internett. Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Det kan til den enkelte ansatte, lærer og kursdeltager kopieres:

 • Fra bøker: Inntil 15 % av sidetallet, men likevel en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt.
 • Fra vitenskapelige tidsskrifter: Inntil to artikler per år fra samme nummer, men ikke mer enn 25 % av sidetallet.
 • Fra aviser, ukeblader, tidsskrifter osv. kan det kopieres uten omfangsbegrensninger.
 • Fra enkeltnoter og notesamlinger: Inntil 15 %, men ikke mer enn 10 sider.
  • Det er ikke tillatt å kopiere noter, uansett publikasjonstype, til bruk i organiserte kor, korps, orkestre eller lignende ensembler, eller til bruk for individuelle utøvere.

Kopieringsavtalen gjelder for studieforbundets interne bruk, og digitale kopier kan ikke gjøres tilgjengelig på åpne internettsider. Kopiering skal ikke erstatte, men være et supplement til anskaffelse av læremidler. Avtalte lisensvilkår knyttet til digitale produkter må respekteres.

Oppgi kilde!

Husk å navngi opphavspersonen(e) på alle kopier du tar, og angi hvor stoffet er hentet fra.

Disse er omfattet av avtalen

Avtalen gjelder de studieorganisasjonene som har tilsluttet seg avtalen. Dette gjelder:

 • Akademisk Studieforbund
 • Idrettens Studieforbund
 • Kristelig studieforbund
 • Samisk Studieforbund
 • Studieforbundet AOF Norge
 • Studieforbundet Folkeuniversitetet
 • Studieforbundet kultur og tradisjon
 • Studieforbundet næring og samfunn