Stat og kommune

All offentlig forvaltning er dekket av avtaler med Kopinor. Gjennom avtalene kan stats- og kommuneansatte, samt ansatte i de aller fleste statlig eide virksomheter, kopiere fra opphavsrettslig beskyttet materiale.

Avtalene for kommunene, statsadministrasjonen og Arbeidsgiverforeningen Spekter gir anledning til å

  • lage papirkopier fra bøker, aviser, tidsskrifter o.l.
  • skanne inn og lagre trykt materiale
  • kopiere og lagre digitalt materiale på intranett, på enkeltstående PC-er, minnepinner e.l.
  • lagre og bruke digitalt materiale på skjerm og elektroniske tavler
  • sende materiale på e-post til kolleger
  • ta utskrift av digitalt materiale

Utenfor utdanningssektoren er det noen begrensninger på digital kopiering av dagspresse. Les mer om avtalene på sidene om de enkelte sektorene.