Avtaler for organisasjoner

Gjennom en Kopinor-avtale kan ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Kopiering kan utføres av og for alle ansatte og andre med særlig tilknytning til organisasjonen. Kopiering kan skje til intern bruk og skal ikke erstatte kjøp av publikasjoner som det ellers ville være naturlig å anskaffe.

Dette kan du kopiere

Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra Internett. Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Når det gjelder dagspresse, er fotokopiering, utskrift og kopiering for bruk med videoprojektor o.l. tillatt, men ikke annen digital kopiering

Det kan til en enkelt ansatt, tillitsvalgt osv. kopieres:

  • Fra bøker: Inntil 15 % av sidetallet, men likevel en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt.
  • Fra vitenskapelige tidsskrifter: Inntil to artikler per år fra samme nummer, men ikke mer enn 25 % av sidetallet.
  • Fra aviser, ukeblader osv. kan det kopieres uten omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale lagt ut på åpne internettsider.

Digital kopiering

De enkeltvirksomhetene som har inngått avtale om dette med Kopinor, har anledning til å kopiere digitalt. For andre gjelder kopieringsavtalen papirkopiering, utskrifter og fremvisning med projektor.

Oppgi kilde!

Navn på opphavsmann, verkets og publikasjonens tittel, skal oppgis på kopien eller opplyses under visning av transparenter, dias o.l.

Avtaler

Kopinor tilbyr avtaler med alle typer organisasjoner. Dere kan inngå avtale her og nå:

Kopinor har utviklet en egen avtale spesielt beregnet på kor, korps og orkestre:

Medlemskorps i Norges Musikkorps Forbund er allerede dekket av avtalen forbundet har inngått. Se detaljer her.

Hvis dere er usikre på om dere er dekket av kopieringsavtale, ta kontakt med Kopinor!