Inngå NHO-avtale

Næringslivets Hovedorganisasjon har forhandlet fram en mønsteravtale som NHOs medlemsbedrifter kan inngå. Denne gir rabatt på Kopinors vanlige priser på kopieringsavtaler.

Med Kopinoravtalen kan ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av opphavsrettslig beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

  Avtalen gir i utgangspunktet rett til kopiering til intern bruk fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra Internett.

Det er visse begrensninger i avtalen, bl.a. er det bare tillatt å kopiere 15 % fra en enkelt bok eller lignende, enkeltstående publikasjon.

Kopiering skal være et supplement til, og ikke erstatte, kjøp av publikasjoner som det ellers ville være naturlig å anskaffe. Avtalte lisensvilkår eller kjøpsbetingelser knyttet til digitale produkter, går foran kopieringsavtalen.

Digital kopiering av dagspresse og kopiering av lyd og film dekkes ikke av avtalen. For NHO-bedrifter som driver regulær undervisnings- og kursvirksomhet, gjelder egne avtaler (kontakt Kopinor for mer informasjon).

Slik inngår dere avtale

Den sentrale NHO-avtalen som tidligere dekket alle medlemsbedriftene er sagt opp, og den enkelte virksomhet inngår selvstendig avtale ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Vær oppmerksom på at antall ansatte skal samsvare med det ansattetallet som er knyttet til lisenstakers organisasjons­nummer i Enhetsregisteret.

Pris
NHO-medlemsfordeler

Årlig pris for en kopieringsavtale er satt sammen slik:

  • Beløp per ansatt i bedriften: 31,34 kr
  • Grunnbeløp per bedrift: 156,71 kr

Vederlaget ovenfor er 2015-priser, og beløpet er justert i henhold til endringer i konsumprisindeksen. Avtalen får virkning for bedriftens ansatte fra og med 1. januar inneværende år.

Spørsmål?

Har dere spørsmål knyttet til avtalen eller ønsker å tegne avtale for flere virksomheter i konsernet, kontakt Kopinor, v/Axel Johnstad, e-post aj@kopinor.no, telefon 23 10 74 32.

Inngå avtale herCaptcha-bildeNytt bilde