Avtaler for næringslivet

Gjennom en Kopinor-avtale kan ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av opphavsrettslig beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Kopiering kan utføres av og for alle ansatte og andre med særlig tilknytning til virksomheten. Kopiering kan skje til intern bruk i virksomheten og skal ikke erstatte kjøp av publikasjoner som det ellers ville være naturlig å anskaffe. Avtalte lisensvilkår knyttet til digitale produkter må respekteres.

Dette kan du kopiere

Avtalen gir i utgangspunktet rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra Internett. Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Når det gjelder dagspresse, er fotokopiering, utskrift og kopiering for bruk med videoprojektor o.l. tillatt, men ikke annen digital kopiering.

Det kan til en enkelt ansatt, tillitsvalgt osv. kopieres:

  • Fra bok eller lignende, enkeltstående publikasjon: Inntil 15 % av sidetallet (maks. 25 sider), men likevel en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt.
  • Fra vitenskapelig tidsskrift: Inntil to artikler per år fra samme nummer, men ikke mer enn 25 % av sidetallet.
  • Fra avis, ukeblad osv. kan det kopieres uten omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale lagt ut på åpne internettsider.

For mer detaljerte bestemmelser, blant annet om omfanget av kopieringen og hva kopiene kan benyttes til, henviser vi til den enkelte avtalen, som kan hentes nedenfor.

Enkelte av avtalene (Arbeidssamvirkenes Landsforening og Den norske Advokatforening) gjelder bare fotokopiering og utskrifter.

Oppgi kilde!

Navn på opphavsmann, verkets og publikasjonens tittel, skal oppgis på kopien eller opplyses under visning av transparenter, dias o.l.


 

De enkelte avtalene

NHO-logo 150 px

NHO

Den enkelte virksomhet inngår avtale på grunnlag av en mønsteravtale som er forhandlet fram mellom NHO og Kopinor.

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Spekter logo jpg
Den enkelte virksomhet slutter seg til den sentrale avtalen som er inngått mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Kopinor. Fyll ut tilslutningsavtalen nedenfor og send til Spekter (post- og epostadresse står oppført i tilslutningsavtalen).

Finansnæringen

FNO-logo
Den enkelte virksomhet inngår avtale på grunnlag av en mønsteravtale som er forhandlet fram mellom Finans Norge (FNO), Finansieringsselskapenes Forening og Kopinor.

Arbeidssamvirkenes Landsforening

Den enkelte virksomhet inngår avtale på grunnlag av en mønsteravtale som er forhandlet fram mellom ASVL og Kopinor. Ta kontakt med Mari Arntzen Østvoll, moe@kopinor.no, for å inngå avtale.

Den norske Advokatforening

Den enkelte virksomhet inngår avtale på grunnlag av en mønsteravtale som er forhandlet fram mellom Den norske Advokatforening og Kopinor. Ta kontakt med Julie Eng Grønlie, jeg@kopinor.no, for å inngå avtale.

Enkeltstående bedrifter

Kopinor tilbyr også avtaler med bedrifter som ikke er tilsluttet organisasjonene nevnt ovenfor. Er deres virksomhet ikke dekket av avtale kan dere inngå avtale her og nå:

For virksomheter som har undervisnings- og kursvirksomhet som hovedaktivitet, gjelder egen avtale. Ta kontakt med Mari Arntzen Østvoll, moe@kopinor.no, for å inngå avtale.

Avtale som ikke tilbys lenger

Enkelte virksomheter har fortsatt en avtaletype som ikke omfatter digital kopiering. Denne avtalen kan leses her.