Klarering

Kopieringsavtalene innebærer en forhåndsklarering av en viss bruk av verk. I tillegg kan Kopinor tilby klarering av materiale for bruk utover det som kopieringsavtalen åpner for.

Kopinors rettighetsklarering kan hjelpe når dere f.eks. har behov for å kopiere

  • hele eller større deler av bøker, når bøkene ikke lenger er å få i handelen
  • mer enn avtalen tillater
  • til flere enn avtalen tillater
  • for publisering, bl.a. på Internett

Vi hjelper med å med å skaffe tillatelse eller bistår ved inngåelse av direkte avtale med rettighetshavere. Ta kontakt med klareringstjenesten, klarering@kopinor.no, eller gå direkte til Kopinor Pensums nettside for bestilling av klarert materiale.