Kirker og trossamfunn

Gjennom avtalene med Kirkens Arbeidsgiverforening og Norges Kristne Råd kan ansatte i menigheter og trossamfunn kopiere fra opphavsrettslig beskyttet materiale.

Avtalene gir anledning til å

  • lage papirkopier fra bøker, aviser, tidsskrifter o.l.
  • kopiere til bruk med videoprojektor
  • ta utskrift av digitalt materiale

Innenfor Den norske kirke omfatter avtalene også digital bruk, slik at ansatte kan:

  • skanne inn og lagre digitalt materiale
  • kopiere og lagre digitalt materiale på intranett, på enkeltstående PC-er, minnepinner e.l.
  • bruke digitalt materiale på skjerm og elektroniske tavler
  • sende materiale på e-post til kolleger

Avtalene gjelder de fellesråd og trossamfunn som har gitt fullmakt til henholdsvis Kirkens Arbeidsgiverforening og Norges Kristnes Råd. Les mer på de enkelte avtalesidene.