Vederlag til opphavsmenn og utgivere

Vederlaget som Kopinor henter inn, fordeles ut igjen til opphavsmenn og utgivere.

Norske rettighetshavere får del i vederlaget blant annet gjennom stipender, ulike fellestiltak eller direkte utbetalinger. Medlemmer og ikke-medlemmer har samme rett til vederlag.

Er du opphavsmann eller utgiver? Ta kontakt med en av medlemsorganisasjonene eller deres fond:

Faglitteratur

Skjønnlitteratur

Tekst og foto i presse

Kritikker

Tekst til musikk

Noter

Grafisk design, illustrasjon m.m.

Billedkunst m.v., kunsthåndverk, fotografi

Utgivere